Usługi

Pomiary

Pomiary Elektryczne – urządzeń transportu bliskiego
Obowiązek przeprowadzania pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. (Dz. U. nr 193 poz. 1980).

Eksploatujący (najczęściej właściciel dźwigu) powinien zapewnić wykonanie pomiarów aparatów elektrycznych urządzeń transportu bliskiego (m.in. dźwigów).
Spółka Usług Dźwigowych „LIFT SERVICE-BIAŁYSTOK” Sp. z o.o. wyszła naprzeciw tym wymaganiom i oferuje naszym klientom usługę przeprowadzania pomiarów elektrycznych i prowadzenia dokumentacji z tym związanej.
Dla uproszczenia obejmujemy wykonawstwem pomiary w ramach umowy konserwację. Dzięki czemu Eksploatujący ma pewność, iż monitorujemy wymagany termin przeprowadzenia pomiarów, kompletujemy protokoły w dokumentacji dźwigu, wykonujemy prace w pełni profesjonalnie.