Usługi

Remonty

Wykonujemy remonty i naprawy urządzeń dźwigowych w różnych zakresach, od najprostszych prac, po zaawansowane i skomplikowane wymiany elementów. Wieloletnie doświadczenie i solidna wykwalifikowana kadra pozwala na szybkie wykonanie zadań, zmniejszając czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji.

– wykonujemy remonty : wciągarek, silników napędowych (elektrycznych i hydraulicznych), zespołów hamulca i luzownika, aparatury sterowej, obwodów elektrycznych, urządzeń chwytnych, oraz pozostałych elementów i konstrukcji w szybie lub maszynowni.

– wykonujemy również remonty poprawiające estetykę dźwigów (widoczne dla użytkowników) m.in. – remonty kabin (w tym kompleksowe renowacje kabin) , remonty drzwi szybowych i kabinowych, czyszczenie i malowanie pionów drzwiowych itp.

– występujemy podczas przeprowadzanych kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego- zawiadamiamy UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT.

Mamy uprawnienia i konserwatorów monterów odpowiednich i doświadczonych.