Usługi

Modernizacje

Modernizujemy wyeksploatowane windy na nowe dźwigi spełniające wymogi dyrektywy Unii Europejskiej. Przy pełnej modernizacji dźwigu, klienci otrzymują w całości nowy produkt z certyfikatem bezpieczeństwa. Stare urządzenie zostaje zdemontowane, w jego miejsce instalujemy nową windę z nowoczesnym wyposażeniem m.in. z systemem łączności z ekipą ratunkową w przypadku uwięzienia osób w kabinie. Dostarczamy nowe jednostki napędowe zintegrowane z falownikiem (oszczędność energii, płynny start i dojazd do przystanku kabiny), nową kabinę windy (do wyboru wykończenie), instalujemy nowy system zabezpieczeń kabiny, drzwi kabinowe i szybowe, instalacje, wyświetlacze itp.

Czas wykonania modernizacji zależy od zakresu i typu dźwigu, średnio wynosi 5-6 tyg.

Wykonujemy również, częściowe modernizacje, uzgadniając zakres modernizacji z Urzędem Dozoru Technicznego.

W końcowej fazie modernizacji urządzenie poddane jest czynnościom kontrolno-pomiarowym, sprawdzeniem zgodności dokumentacji przez UDT oraz badanem dźwigu dopuszczającym do eksploatacji.