Usługi

Pozostała działalność

– wyceny, kompletacja i przygotowanie dokumentacji,
– przeglądy – diagnostyka,
– dostęp do podstawowych elementów dźwigowych,
– kontrola jakości,
– badania-odbiory dźwigów, uzgodnienia z UDT.
Zapewniamy również
– całodobowe POGOTOWIE TECHNICZNE,
– świadczymy usługi Pogotowia Technicznego w zakresie :
+ instalacji elektrycznej
+ gazowej
+ wodno kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania.